Méhészet

Üdvözlöm a Kedves látogatót!

 Fiatal gazda pályázat nyerteseként 2010 óta vállalkozóként méhészkedem, de édesapám révén 30 éve élek méhek között. Saját méhészetemet 8 éve indítottam 15 méhcsaláddal, 2013-ban állítottam be az állományomat, ami 200 - 250 családszám között változik. 

Méhészetem 12 keretes egységes keretméretű, egyenlőlépes rakodókaptárakkal működik. Az állomány 2 telephelyen telel, termelési időszakban vándorlok. Igyekszem egyszerre több méhlegelőt keresni, hogy ne terheljem túl a területet.

Magyarországon nagy hagyománya volt a nád- illetve szalmakaptáraknak. A mai időkben azonban az elkészítés nagy kézimunka igénye miatt nagyon kevesen gyártják. A régi időkben drága volt a fa alapanyag, olcsó a munkaerő, így mindenki az otthoni anyagokból el tudta készíteni a kaptárjait. Ez a mai világban megfordult, minden gépesítve van a kézi munkaerő nagyon drága lett. 

Édesapám a 70-es években kezdett méhészkedni. Egy idős tanártól vásárolt méheket országos keretméreten nádkaptárban. Azóta már szinte minden keretméretet kipróbált, vásárolt, gyártott kaptárakat de az eredeti nádkaptárjaiból még mindíg van ami hadra fogható lenne.

A rengeteg keretméret között az egységes keret (42 x 32 cm) bizonyúlt a méhek számára a legkedvezőbbnek. Megfelelően nagy a fészek  telelésnél, termelési időszakban mindvégig nagy népességet biztosít.

A következő pár sorban összehasonlítom a különböző keretméreteket, bemutatom a méhészeti technológiámat.


Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy az itt leírtak iránymutatóak, gondolatébresztőek. Ha a méhek megfelelő élelemmel el vannak látva, atka ellen jól és időben védekeztünk, az anya minősége megfelelő, a fészek nagysága elégséges  akkor lehet eredményesen méhészkedni bármilyen kereten, bármilyen kaptárban.

Az én megközelítésem a méhek szempontjából legoptimálisabb feltételek biztosítása, minél több energiát és munkát tudjanak a fiasítás fejlesztésére fordítani.

Egységes keret:

1945-ben a világon egyedülálló magyar sajátosságot - ahány méhész annyiféle kaptár - szerették volna egységesíteni. 


FM 24862/1945 számú rendelet szerint hivatalosan csak Egységes (42 x 32 cm) méretű rakodó vándorkaptárt szabad forgalmazni.
E rendelet kizárta a fekvőkaptárt is a gyártásból.

A rendeletet két év múlva hatálytalanították.

Ez a keretméret az állami akarat ellenére sem terjedt el, de akinél fentmaradt, az csak jót tud róla mondani.


Hasonlítsuk össze a fészekméretet a ma legtöbbet használatban lévő keretekkel.:


Látható, hogy a fészek lépméret dm2 -ben mekkora teret enged a családnak a folyamatos fiasítás fenntartására. 

Azaz ez csak részben igaz. A keretek egyedi mérete is befolyásolja a fiasítás terjedését.

Azt tudjuk, hogy a fészek 27 cm átmérőjű ovális alakzatban alakul ki. Ezt a piros résszel jelöltem:A nagyboconádi keret felülete meglehetősen nagy. Felül van hely a mézkoszorúnak, A 10 keretből 2-3 keretet használnak aljától a tetejéig, de a többi kereten a fészek alatt azonban, marad kb 4 cm-es alsó karély, ami vagy egy olyan mézkoszorú helyezkedik el, amit semmire nem használnak, vagy ez a lépfelület ki sincs építve. 


A hunor keret belső magassága 24 cm, ami miatt a fészek kiterjedése után a mézkoszorú nincs vagy nagyon kevés. Ha a méhész túl intenzíven pergeti ki a mézet, egy több napos rossz idő után kialakulhat az élelemhiány, ami a fiasítás leállásához, a népesség összeeséséhez vezethet.

A mostani őszi, téli időjárásnak köszönhetően a fiasítás hosszan elhúzódik, még szeptemberben is táblás fiasítás van, egyszerűen nincs idő a téli élelem pótlására.

A 1/2 NB keret megfelelő méretű a lépfelület, de kora tavasszal a fisítás terjedését nagyban akadályozza a felső fiók alsó keretléc vastagsága (1 cm) + méhlyárat (1 cm) + alsó fiók felső keretléce (2 cm) = 4 cm. Ha nem megfelelő időben végezzük az első tavaszi átvizsgálást, megszakíthatjuk a fészket, ami az anya elvesztéséhez is vezethet.

Az egységes keret mérete pontosan akkora felülettel bír, ami a fészek optimális terjedésére és a megfelelő mennyiségű mézkoszorú kialakítására ad lehetőséget. Nem több és nem kevesebb az optimálisnál, kora tavasszal a fészek töretlenül tud fejlődni.

- Kora tavasszal nagyobb lépfelületen jobban fejlődnek
- A fiasítás 27-30 cm körben terjed ki
- Mindig van elegendő méz a fészek körül
- A keret alján nincs felesleges mézkoszorú
- Etetés csak serkentés céljából szükséges
- Kezelési idő rövidsége